Ir ao contido

Contacto

Todos os datos son obrigatorios

n conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os seus datos de carácter persoal son incorporados en ficheirosde titularidade do REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDADE, cuxo obxectivo é a xestión das solicitudes e consultas, incluíndo o envío de comunicacións e prestación dos servizos solicitados..

Centro español de Documentación sobre discapacidade

+ 34 917452446 + 34 917452449 cedd@cedd.net

Serrano 140 28006 Madrid España